در دنیای امروز با پیشرفت های سریع در تکنولوژی های مختلف، تولیدکنندگان تمرکز ویژه ای بر دادن راه حل های مختلف به مشتریان خود هستند تا این توانایی را دراختیار آنان بگذارند که بهتر و سریع تر به اهداف

با در اختیار داشتن سال ها تجربه در امر صادرات و واردات محصولات فلزی در ایران ما در جایگاه ایده آلی برای مشاوره دادن به شرکت ها جهت پیشبرد تجارت آن ها قرار داریم.

واقع شده در قلب بازار فولاد تهران، ما هم اکنون کلکسیون جامعی از محصولات فلزی با گواهی های فنی رسمی و تولید شده توسط تولیدکنندگان درجه اول و خوشنام داخلی و بین المللی در اختیار داریم و مشتریان ما می

مشتریان و همکاران