API 5L X52 PSL2 - NACE

پایپ های بدون درز با استاندارد  X52 PSL2 - NACE.

سایزهای 2" تا 10" با Schedule STD با طول های SRL و DRL.

از برند هایی مانند بنتلر و اینترپایپ.

لیست ما