API 5L Grade B / X42 PLS1-PSL2

پایپ های بدون درز نورد گرم با استاندارد میکس API 5L Grade B و X42 PLS1-PSL2. 

با سایز های 1/2" تا 10" و Schedule های STD/40/80 و طول های SRL و DRL.

از برندهایی مانند بنتلر و اینترپایپ.

لیست ما