مؤسسه نفت آمریکا (API) بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد.

کمیته استاندارد اروپا یک ارگان عمومی اروپایی است که هدف آن بهبود وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا (EU) در تجارت جهانی ، وضع عمومی شهروندان اتحادیه و محیط زیست اروپا از طریق ارائه یک مبنای کار آمد برای گروه های علاقه مند در زمینه های توسعه، تعمیرات و توزیع توسط تعدادی از استانداردها و مشخصات جامع و کامل  می باشد. 

مؤسسه استاندارد آلمان (به آلمانی: Deutsches Institut für Normung) به اختصار دی‌آی‌اِن (در فارسی محاوره دین)، نام یک سازمان ملی آلمانی است که در راستای استانداردسازی فعالیت دارد و عضو 

اِی اِس تی اِم بین‌الملل (به انگلیسی ASTM International، به اختصار ASTM، در اصل انجمن مواد و آزمون آمریکا) یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی توسعه‌دهندهٔ استاندارد است.

converter